banner
  • 商品名称: 涂料级CMC

涂料级羧甲基纤维素钠CMC的应用:

CMC可以作为稳定剂防止因温度的急剧变化使涂层分离

CMC作为粘度剂可使涂料状态均一,达到理想的保存和施工粘度,防止储存期内严重分层。

CMC在使用过程中能防滴落和流挂。

CMC溶液透明度好,凝胶颗粒少。

 

 

涂料级CMC指标: 

          型号

指标

IH-1

IH-2

IH-3

IH-4

IH-5

1%水溶液粘度(25Brookfield)mPa.s

100-200

200-500

500-1000

1000-2000

>2000

取代度

0.70-0.90

0.70-0.90

  0.70-0.90

0.70-0.90

>0.90

纯度, %

≥80

≥90

≥95

≥98

≥99

pH

6.0-8.5

干燥减量, %

10

 

 

 

 


 

浏览同类商品

上一页: 食品级CMC

下一页: 洗涤级CMC